Core trénink Lite

CoreGym nabízí dle úrovně obtížnosti dva druhy Core tréninku. Zatímco Core trénink je určen pro pokročilejší cvičence, kteří si občas rádi sáhnou na výkonnostní dno, Core trénink začátečníci  neboli „Lite“ cílí zejména na:

  • lidi, kteří se zatím s intervalovým cvičením s vlastní vahou bez aparátů a s TRX nesetkali vůbec nebo pouze okrajově.
  • zkušenější cvičence, kteří právě nechtějí jít na hranici svých sportovních možností, ale chtějí si zacvičit v mírnějším tempu pro udržení se v kondici.

„Core trénink začátečníci“ je tedy jednak seznámení s tímto druhem cvičení pro nováčky a zároveň trénink ve volnějším tempu pro zkušenější cvičence.

Co má Core trénink a Core trénink začátečníci společného?

  • Trénink je intervalový (střídají se intervaly práce/odpočinek – charakter cvičení je intenzivnější).
  • V důsledku tréninku narůstá síla, je formována postava, dochází ke spalování kalorií a sílí tělesné jádro („Core“).

V čem se lekce pro začátečníky liší?

  • Intervaly odpočinku jsou delší a naopak pracovní intervaly kratší.
  • Jsou prováděny jednodušší verze cviků.
  • Je dán prostor pro vysvětlení správného provedení cviku a jeho drilování (samozřejmě v omezené míře, stále se jedná o lekci skupinovou)

Na začátečnickém Core tréninku se naučíte správně cvičit s vlastní vahou bez aparátů a s aparáty používanými při cvičení rozvíjející tělesné jádro (především TRX). Dále se dozvíte, jak správně při cvičení dýchat, získáte základní informace o anatomii a fyziologii člověka a zjistíte, jak efektivní může být intervalový trénink trvající cca 45 minut pro rozvoj kondice. Individuálně lze domluvit lekci pro 1-3 osoby, na které je větší prostor k vysvětlení a drilování techniky a seznámení s intervalovou metodou tréninku, které je využíváno a následně zkusit skupinovou Lite lekci.