Core trénink

Vysvětleme si podstatu „Core tréninku“ pomocí dvou významů slova Core.

Tím prvním je jádro, tedy soustava přibližně 30 svalů a také vnitřních orgánů v oblasti trupu, které nevědomky používáme každý den. Základní funkcí jádra je udržovat stabilitu bederní páteře, správné držení těla (postury) a rovnováhu těla jako celku.

Druhým významem je základ. V našem pojetí myšleno jako fyzický základ pro správné fungování těla v běžném životě bez omezení, ale také připravenost na sportování na vysoké úrovni a aktivní život.

Core Trénink je založený na provádění základních vícekloubových cviků (například dřepů a jejich variací), střídání intervalů práce/odpočinek (prací chápejte provádění určitého cviku po stanovenou dobu), využívání hmotnosti vlastního těla a cvičení s jednoduchým náčiním jako je TRX, balanční plošina či kettlebell (o těchto náčiních zaměřených na posílení jádra více informací v rubrice „Náčiní“).

Při intervalovém Core tréninku dochází k přechodům mezi pásmy srdeční frekvence, anaerobnímu i aerobnímu energetickému krytí a zapojení jádra v důsledku čehož:

  • narůstá síla.
  • zvyšuje se vytrvalost.
  • opravdu efektivně jsou spalovány kalorie (proces spalování nastartovaný intervalovým tréninkem trvá hodiny po skončení tréninku).
  • symetricky je formována postava.
  • sílí jádro, které chrání a drží ve správné poloze vnitřní orgány dutiny břišní, působí preventivně proti zranění pohybového aparátu a je nezbytností pro efektivní pohyblivost.

V Coregym jsou na výběr jak lekce pro začátečníky, ve kterých je pozornost více zaměřena na drilování techniky a správné provedení cviků, tak lekce pro pokročilejší cvičence, kteří chtějí z tréninku vytěžit maximum za krátkou dobu a dostat se do perfektní formy.