Ohlédnutí za sedmitýdenní výzvou

Přátelé, před Vánoci proběhla v pořadí již druhá výzva, a protože již máme data, se kterými se dá pracovat (výzvu dokončilo celkem 20 cvičenců, u kterých proběhlo měření „před“ a „po“), zhodnoťme si, jakých výsledků bylo díky Vašemu úsilí a „Core tréninku“ dosaženo. Pro Vás, kteří jste na stránkách poprvé nebo nevíte o co ve „Výzvě“ šlo, stručně popíši v následujícím odstavci princip našeho sedmitýdenního snažení.

Na začátku Výzvy byli všichni cvičenci změřeni na přístroji InBody u kolegyně Ivy Dvorské z Yves Consulting. Měřením bylo analyzováno složení Vašeho těla, přičemž hodnoty, které nás nejvíce zajímaly, bylo množství kosterního svalstva a tuku v těle. Podmínkou splnění Výzvy bylo „podstoupit :-)“ alespoň dva Core tréninky za týden po dobu sedmi za sebou jdoucích týdnů. Jako kritérium úspěchu jsme stanovili ztrátu tuku a udržení nebo ideálně nabrání svalové hmoty.

Cvičenci, kteří se potýkali s relativně náročným intervalovým tréninkem a sebou samotnými, byli ve věku 25-50let, všichni rekreační sportovci, mající jako hlavní sportovní výkon v týdnu právě Core trénink. Žádná o tom, že pro pracující lidi to byl úkol náročný a ztratit během sedmi týdnů tuk a udržet či dokonce přibrat svalovou hmotu je úctyhodné. O tom, že se to může podařit jen vyvolené hrstce lidí, si můžete počíst v docela zajímavém článku zde (http://www.pozdraf.cz/posilovani-kardio/jak-nabrat-svaly-a-zaroven-se-zbavit-tuku-je-to-mozne/). Nicméně tvrzení v článku jsme společným úsilím celkem úspěšně vyvrátili, řekl bych J. Pokud se budete pravidelně věnovat intenzivnímu tréninku bez hrubých dietních chyb, výsledky se dostaví!

A jak to všechno dopadlo a kdo s jakým výsledkem zvítězil?

Kromě tří cvičenců, u kterých nedošlo k žádoucímu výsledku (především z důvodu nesprávného stravování) nabrali všichni zúčastnění svalovou hmotu, přičemž ztratili tuk! V první Výzvě zvítězil Lukáš Villem (-5kg tuku, + 1kg svalů), v té druhé potom Pavel Fatrdla (-2 kg tuku, + 2,5 kg svalů). Lukáš, který ve cvičení 2x týdně pokračuje, dosáhl během následujícího půl roku po výzvě další ztráty tuku (-6kg) a svalovou hmotu stále lehce nabírá. Výstupem a zpětnou vazbou pro Vás je fakt, že pravidelnou usilovnou dřinou lze dosáhnout objektivních výsledků za relativně krátký čas. Pro mě jako trenéra, který trénink řídí a sestavuje je zpětnou vazbou skutečnost, že intenzivní posilovací intervalový trénink funguje přinejmenším co do ztráty tuku a přibírání svalové hmoty velmi efektivně. Nezapomínejme ovšem, že sledované parametry – ztráta tuku + získání svalové hmoty jsou z pohledu sportovního tréninku pouze vedlejším produktem a primárně se snažíme rozvíjet kondici. V budoucnu si určitě ověříme, jak účinný je Core trénink právě pro rozvoj kondice například pomocí testu VO2 MAX. Jsem přesvědčen, že výsledky budou vynikající!

Všem zúčastněným děkuji upřímně za snahu, vytrvalost a atmosféru, kterou na tréninku vytváříte. Máte můj respekt, jste skvělí!

Populární příspěvky

 • Záznam ze sporttestru 13.9. 2017
  Záznam ze sporttestru 13.9. 2017

  Pro zájemce záznam ze sporttestru z jednoho z tréninků, které děláme.  Jeli jsme pracovní interval 3 minuty (kombinace „těžké práce“ a aktivního odpočinku) a 1 minutu pasivní odpočinek. Opět základní vícekloubové cviky a systematicky řízený trénink. Byla to makačka, ale výsledky na sebe nenechají dlouho čekat!

 • Vliv HIIT na kardiorespirační funkce
  Vliv HIIT na kardiorespirační funkce

  Výhody a zlepšení v oblasti cévního řečiště jsou spojeny s endotelovými buňkami v cévách, které mají na starost vypuštění NO (nitrid  oxidu) a ten má potenciálně za efekt vasodilataci pro udržení distribuce potřebných látek, efektivního krevního toku a kardiovaskulárních funkcí během zátěže. HIIT může také mít za následek zlepšení elasticity artérií. (Guiraud, 2012; Wisloff, 2009) HIIT se proto zdá být lepší variantou, jelikož dlouhé a extrémní kardio tréninky mohou zapříčinit zánětové stavy, které mohou eventuálně poškodit…

 • Plank TOP 5!
  Plank TOP 5!

  „Plank“ neboli česky výdrž ve vzporu je komplexní cvik rozvíjející statickou sílu. Při tomto cviku, pokud je správně proveden, pracují prakticky všechny svaly v těle a primárně se používá k posílení středu těla tedy „Core“. Existuje spousta variant planku buď bez jakýchkoliv aparátů nebo za využití například balančních plošin či „TRXka“. U nás na tréninku jednou za cca 2…